Op 1 januari 2020 is een nieuwe ‘Regeling onwerkbaar weer’ in werking getreden. Als een buitengewone natuurlijke omstandigheid (bijv. vorst, sneeuw en overvloedige regenval) zich voordoet én is voldaan aan de overige voorwaarden zoals beschreven in de regeling, kan een werkgever na het verstrijken van een aantal wachtdagen worden vrijgesteld van de loondoorbetalingsplicht. De regeling bestond al, maar er zijn per 1 januari 2020 een aantal wijzigingen doorgevoerd.

Wachtdagen
Bij vorst, ijzel en sneeuwval gelden twee wachtdagen per winterseizoen (1 november t/m 31 maart), bij overvloedige regenval negentien wachtdagen per kalenderjaar). Tijdens de wachtdagen moet het loon gewoon doorbetaald worden aan de werknemers. Nadat de wachtdagen zijn verstreken, kan men aanspraak maken op WW voor de werknemers bij onwerkbaar weer.

Melding per dag
De werkgever dient vanaf 1 januari op iedere dag waarop ten gevolge van buitengewone natuurlijke omstandigheden niet gewerkt kan worden, een melding te doen aan het UWV.

Voorwaarden melding
De werkgever moet gebruik maken van het door het UWV beschikbaar gestelde formulier. De melding dient in het geval van buitengewone natuurlijke omstandigheden waarvoor twee wachtdagen gelden vóór 10.00 uur in de ochtend te zijn ontvangen door het UWV.

CAO aanpassen
Indien men als werkgever gebruik wil maken van deze regeling, dient hier een artikel over te zijn opgenomen in de CAO. Daarnaast moet vanaf 1 november 2020 in de CAO aangegeven worden om welke weersomstandigheden het gaat.

Bron: Overig | besluit | 25-03-2020