Kwaliteit

De Meerse Accountants & Adviseurs is een kennisintensief bedrijf. Dat vergt onderhoud en ontwikkeling. Het op peil houden van onze kennis is belangrijk. Hiervoor volgen partners en medewerkers regelmatig vaktechnische cursussen en trainingen.

Uiteraard is onze kennis en ervaring gestoeld op een degelijke kennis van het accountantsvak. De partners zijn afgestudeerd Accountants-Administratieconsulenten, en ingeschreven in het register van NBA. De medewerkers hebben ieder op hun eigen vakgebied gekwalificeerde opleidingen gevolgd.

De Meerse Accountants heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en is daardoor bevoegd jaarrekeningen van middelgrote en grote ondernemingen te controleren.

Vergunningnummer: 13000043

Ons bedrijf is lid van de SRA, de Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratie consulenten. Dit samenwerkingsverband behartigt niet alleen de belangen van haar leden maar levert ook ondersteuning bij de opleiding van medewerkers en ontwikkeling van producten. Samen met een regelmatige toetsing van kwaliteitsnormen levert dit een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van onze dienstverlening.

De Meerse Accountants heeft het Horizontaal Toezicht Convenant gesloten met de Belastingdienst. Dit convenant is een initiatief van onze brancheorganisatie SRA en de Belastingdienst met als doel de samenwerking tussen de Belastingdienst en de kantoren te verbeteren en te stroomlijnen. Dit betekent dat de belastingdienst de door ons ingediende belastingaangiften (IB, Vpb, BTW en Loonheffing) in principe als juist beschouwt, aan minimale controles zal onderwerpen en sneller zal afhandelen.

De Meerse Accountants Associatie is verder ingeschreven bij het Register Belasting adviseurs en het Register Payroll Professional (RPP).

Alle organisaties schrijven normen en richtlijnen voor, keuren onze werkzaamheden en bieden opleidingen.