Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

The news is only available in Dutch.

De Meerse bestaat 60 jaar!


De Meerse bestaat 60 jaar! De Meerse staat al 60 jaar ondernemers uit de regio Aalsmeer en Haarlemmermeer ter zijde. Een mijlpaal waar wij trots op zijn. Van sommige bedrijven heeft zich inmiddels de derde generatie aangediend die wij mogen begeleiden. Voor het ontstaan

Read more ...

Winstcorrectie mag naar herinvesteringsreserve


Winstcorrectie mag naar herinvesteringsreserve

Ondernemers kunnen de belastingheffing over de boekwinst bij verkoop van een bedrijfsmiddel uitstellen door de vorming van een herinvesteringsreserve. Voorwaarde is dat de ondernemer het voornemen moet hebben om tot herinvestering van de opbrengst over te gaan. Transacties tussen een

Read more ...

Valutaverlies door omzetting geen deel eigenwoningschuld


Valutaverlies door omzetting geen deel eigenwoningschuld

De eigenwoningschuld omvat de schulden die zijn aangegaan voor het verwerven, verbeteren of onderhouden van de eigen woning. De rente en kosten van de eigenwoningschuld zijn aftrekbaar. De aftrek is beperkt tot de kosten die rechtstreeks voortvloeien uit

Read more ...

Vordering ouders op zoon onzakelijk


Vordering ouders op zoon onzakelijk

Niet alleen in aandeelhoudersrelaties kan zich het fenomeen van de onzakelijke lening voordoen. Ook wanneer op grond van de persoonlijke betrekkingen tussen natuurlijke personen een debiteurenrisico wordt geaccepteerd dat een onafhankelijke derde niet zou hebben genomen, is sprake van

Read more ...

Receive our newsletter?