Klachtenregeling, privacy verklaring & klokkenluidersregeling

Klachtenregeling

Hebt u – onverhoopt – klachten over ons werk of onze mensen? Help ons dan onze dienstverlening te verbeteren door uw klacht door middel van het klachtenformulier bij ons in te dienen. Wij zorgen voor vertrouwelijke behandeling van uw klacht. Wij zullen de klacht tijdig onderzoeken en u informeren over de uitkomst.

Voor een melding kunt u gebruik maken van het klachtenformulier.

Klokkenluidersregeling

De Meerse Accountants heeft een regeling die waarborgt dat personen van onze organisatie en bij ons werkzame of aan ons verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten De Meerse Accountants aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen door onze organisatie.

Privacy verklaring

Vanwege onze dienstverlening maken wij gebruik van persoonsgegevens. Het spreekt vanzelf dat we hier zorgvuldig mee om gaan.
Wettelijk is vastgelegd dat hierover transparantie dient te worden gegeven hoe dit door ons wordt vorm gegeven.

Dit leest u in bijgaande privacyverklaring.