transport

Logistiek

Voor 2017 verwacht de sector een omzettoename van 1,5% en een winststijging van 3,6%. Logistieke ondernemers zijn de afgelopen tijd wel iets minder gaan investeren: het investeringssaldo in de branche is gedaald van 67,9% in 2014 tot 63% vorig jaar. Logistieke ondernemers denken in 2017 echter weer iets meer te gaan investeren.

Logistieke ondernemers zien voor het komende jaar vooral kansen in economische ontwikkelingen, terwijl 40% verwacht voordeel te kunnen halen uit efficiënter werken. Daar staat tegenover dat het volgens 45,7% een lastige opgave wordt om goed personeel te vinden. Dit hangt deels samen met de beperkte aanwas van hoogopgeleid personeel, maar ook de vergrijzing binnen de branche zorgt voor arbeidstechnische problemen.