industrie

Industrie

Industriële ondernemers gaan voor 2017 uit van een omzetstijging van 1,6% en een winsttoename van 1,2%. Industriële bedrijven verwachten daarnaast dat de investeringen in 2017 nog verder zullen toenemen, met 1,6%. Gegeven de afnemende behoefte aan externe financiering (-2,1%) zullen zij dit waarschijnlijk vooral uit eigen middelen betalen. Een duidelijk signaal dat de financiële huishouding in de branche op orde is. De personeelskosten nemen in de industrie naar verwachting licht toe (0,6%). Ook dit cijfer ligt lager dan het mkb-gemiddelde (+2,6%). Er komen in de branche wel nieuwe banen bij, maar het blijft een grote uitdaging om gekwalificeerd personeel te vinden.