detailhandel

Detailhandel

Detaillisten rekenen in 2017 op een omzetstijging van gemiddeld 9,5% en een winstgroei van 7,8%. Daarmee denkt de branche het veel beter te zullen doen dan het mkb als geheel (+7,2% voor de omzet en +6,4% voor de winst).

Wat betreft kansen ligt de nadruk volgend jaar op efficiëntere manieren van werken: bijna de helft van de detaillisten in het SRA-onderzoek (48%) zet hier het sterkst op in. Opvallend weinig retailers zien in dit opzicht heil in samenwerken. Regelgeving en bestemmingsplannen zitten de ondernemers, zo geven zij zelf aan, nogal eens in de weg.