Mail disclaimer

De informatie verzonden in dit e-mail bericht en de eventuele bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. De Meerse staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Voor meer informatie kunt u zich tot ons wenden via het contactformulier.

© 2012-2019 De Meerse Accountants Associatie B.V., alle rechten voorbehouden.