testament erven

Testament en erven

Wat wilt u dat er na uw overlijden gebeurt met uw vermogen? Dat hebt u waarschijnlijk al eens vastgelegd in een testament.

Maar is dat testament nog actueel? Welke beslissingen hebt u recent genomen die hierop van invloed kunnen zijn. En wellicht is er iets in uw omstandigheden gewijzigd, of anders wel in de regels. Wij helpen u om met enige regelmaat uw testament te herzien. Uw wensen leggen wij dan zo fiscaal vriendelijk mogelijk voor uw erven vast.

Verder kunnen wij voor u optreden als executeur testamentair, om uw nalatenschap zo goed mogelijk volgens uw wensen af te wikkelen.