optimalisatie inkomen

Optimalisatie inkomen

Al uw besluiten over inkomen hebben gevolgen voor uw belastingaanslag. Wij overzien die gevolgen en helpen u graag de besluiten te nemen met de gunstigste uitkomst.

Zo berekenen wij bijvoorbeeld van tevoren uw geschatte belastingen van het box 1 inkomen. Daarmee kunt u weloverwogen keuzes maken tussen salaris en dividend.