Oplossingen voor ondernemers

Kent u dat: u zit met een vraag en kunt u niet voorstellen dat u de eerste bent met diezelfde vraag?
Wij kennen dat want wij horen dezelfde vragen regelmatig. Vervolgens gaan wij aan de slag met een oplossing die vaak voor meer ondernemers bruikbaar is.
En dan hebben wij een product. Dat uw vraag beantwoordt. En vaak meer dan dat: u krijgt meteen ook antwoorden op vragen die u zichzelf nog niet gesteld had.

Salaris online

Salaris online

Drie partijen hebben een rol bij het bijhouden van een personeelsdossier. Uw medewerkers laat u zoveel mogelijk zelf doen (zie Personeel Online), uw personeelsfunctionaris heeft de regie en wij verzorgen uw loonstroken. Met één online toepassing…
Branche in Zicht

Branche in Zicht

Laat de ervaringen van al uw branchegenoten in uw voordeel werken. Wilt u weten hoe uw bedrijf het doet ten opzichte van vergelijkbare bedrijven? De Meerse heeft de beschikking over up to date branchecijfers waarin uw onderneming actief is. Branche…
Controle

Controle

Is uw onderneming controleplichtig? Wij zijn ons bewust van het feit dat de meerwaarde van de controle van de jaarrekening soms moeilijk is vast te stellen. Laat staan de kosten die er mee gemoeid zijn. Jarenlange ervaring in de controlepraktijk…
Huwelijk en scheiding

Huwelijk en scheiding

Wanneer u gaat trouwen of samenwonen met uw geliefde dan heeft dat ook gevolgen voor uw vermogen, en dat van uw geliefde. Wilt u die gevolgen in de hand houden? Dan kunt u huwelijks voorwaarden en/of een samenlevingscontract overwegen. Wij helpen u…
Schenken en periodieke giften

Giften en schenkingen

U betaalt erfbelasting over het vermogen dat u nalaat aan uw erfgenamen. De tarieven van de erfbelasting liggen tussen de 10-40%. Om de erfbelasting te beperken stellen we samen met de ondernemer een schenkingsplan op. Met dit plan benut u maximaal…
Optimalisatie inkomen

Optimalisatie inkomen

Al uw besluiten over inkomen hebben gevolgen voor uw belastingaanslag. Wij overzien die gevolgen en helpen u graag de besluiten te nemen met de gunstigste uitkomst. Zo berekenen wij bijvoorbeeld van tevoren uw geschatte belastingen van het box 1…
Meerse Portal

Meerse Portal

Wij willen u snel, veilig en compleet op de hoogte houden van alle documenten die wij voor en over uw onderneming maken. Denk aan jaarrekeningen, rapportages, aangiften en zo voort.Door middel van een eigen, beveiligde online verbinding stellen wij…
Operations analyse

Operations analyse

Uw bedrijf produceert niet alleen diensten of goederen, uw bedrijf produceert ook data, massa’s data. Zoveel data dat u door de bomen het bos niet meer ziet. Bent u in staat deze gegevens voor u te laten werken? Wij reiken u de hulpmiddelen aan om…
Jaarrekeningen

Jaarrekeningen

Hoewel u gedurende het jaar al inzicht krijgt in de resultaten van uw onderneming, stellen wij ter afsluiting een jaarrekening samen. Waarom? Een redelijke vraag. Automatisering en big data maken het alsmaar makkelijker om cijfers van uw bedrijf…
Business Monitor

Business Monitor

Voor het (bij)sturen van uw onderneming is een jaarrekening niet voldoende. Een rapportage met dezelfde kwaliteit en betrouwbaarheid wilt u vaker in het jaar kunnen inzien. Samen met u ontwikkelen wij deze rapportage. U met uw kennis van zaken van…
Testament en erven

Testament en erven

Wat wilt u dat er na uw overlijden gebeurt met uw vermogen? Dat hebt u waarschijnlijk al eens vastgelegd in een testament. Maar is dat testament nog actueel? Welke beslissingen hebt u recent genomen die hierop van invloed kunnen zijn. En wellicht is…
Subsidiezoeker

Subsidiezoeker

Geeft de overheid – of een andere instantie – subsidies aan het soort werk dat u doet? Komt uw bedrijf daar dan voor in aanmerking?
Personeel online

Personeel online

U wilt het uw medewerkers zo makkelijk mogelijk maken. Laat ze declaraties indienen, geef ze digitaal inzicht in loonstroken, jaaropgaven of het vakantiedagenoverzicht. Laat ze zelf hun verlof invoeren of hun persoonsgegevens bijwerken. Thuis, op…
Online Boekhouden

Online Boekhouden

Wat hebt u nodig om zoveel mogelijk voordeel uit online boekhouden te halen? Goede software en een accountant die u kan helpen het in de dagelijkse praktijk in gebruik te nemen. De Meerse Accountants is gecertificeerd Exact cloud accountant.…
Inkomen- en vermogensprognose

Inkomen- en vermogensprognose

Tijdens uw werkzame leven als ondernemer hebt u aandacht voor de financiële prestaties van uw bedrijf. Minstens zo belangrijk is uw privé-vermogensopbouw. Dit komt vooral tot uiting als u plannen heeft om de zaak te verkopen, of inmiddels heeft…
Quick scan prognose

Quick scan prognose

U wilt weten wat de toekomstige gevolgen kunnen zijn van beslissingen die u nu maakt. Dat vergroot de kwaliteit van uw managementbeslissingen. Of u kunt er andere betrokkenen mee informeren over verwachtingen, zoals de bank inzake kredietbehoefte en…