Aanpassingen werkkostenregeling aangekondigd


<![CDATA[Aanpassingen werkkostenregeling aangekondigd Met ingang van 2015 wordt de werkkostenregeling aangepast. Vooruitlopend op het Belastingplan 2015 heeft de staatssecretaris van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer een aantal maatregelen aangekondigd ter verbetering van de werkkostenregeling. Het gaat om de volgende maatregelen:
  1. beperkte invoering
Lees meer: Aanpassingen werkkostenregeling...

Uitbreiding mogelijkheden energiebespaarlening


<![CDATA[Uitbreiding mogelijkheden energiebespaarlening Sinds 21 januari 2014 kunt u als woningeigenaar met de nieuwe energiebespaarlening relatief goedkoop investeren in een energiezuiniger huis. Zo kunt u met de lening diverse energiebesparende maatregelen financieren, zoals het isoleren van uw woning of de aanschaf van een hr-ketel.
Lees meer: Uitbreiding mogelijkheden...

Ontslag tijdens proeftijd


<![CDATA[Ontslag tijdens proeftijd Een proeftijd in een arbeidsovereenkomst is bedoeld om te beoordelen of een werknemer geschikt is voor de functie waarvoor hij is aangenomen. Tijdens een proeftijd kan ieder der partijen de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen. De normale rechtsbescherming die in de
Lees meer: Ontslag tijdens proeftijd

Voortgang Fiscale Verzamelwet 2014


<![CDATA[Voortgang Fiscale Verzamelwet 2014 De staatssecretaris van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag en een tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2014 ingediend. Door de nota van wijziging worden twee foutjes hersteld. Inhoudelijk wijzigt er niets.

In de nota

Lees meer: Voortgang Fiscale Verzamelwet 2014