medisch

Medisch

Voor 2017 verwachten zorgondernemers een omzetgroei van 3,3% en een winststijging van 1,9%.

Verder gaan ze uit van een relatief sterke stijging van de personeelskosten met 3,4% en een lichte daling van de investeringen. Veruit de meest genoemde bedreigingen zijn overheidsmaatregelen (45,9%) en een tekort aan gekwalificeerd personeel (43,2%). De effecten van bezuinigingen, de vergrijzing onder het zorgpersoneel en het relatief kleine aantal medisch specialisten zullen naar verwachting merkbaar worden.