Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. De Meerse Accountants Associatie B.V. is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Bepaalde verwijzingen in deze website leiden naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover De Meerse Accountants Associatie B.V. geen controle heeft. De Meerse Accountants Associatie B.V. draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie op die websites.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan De Meerse Accountants Associatie B.V. of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van De Meerse Accountants Associatie B.V..

Voor eventuele toestemming kunt u zich tot ons wenden via het contactformulier.

 

© 2012-2018 De Meerse Accountants Associatie B.V., alle rechten voorbehouden.