SRA Branche In Zicht

Laat de ervaringen van al uw branchegenoten in uw voordeel werken. Wilt u weten hoe uw bedrijf het doet ten opzichte van vergelijkbare bedrijven? Wij kunnen u voorzien van brancheinformatie over uw eigen branche.

Branche in Zicht beschikt over de cijfers van zo’n 30.000 MKB bedrijven. Uit die cijfers stelt BiZ brancherapporten op. Zie bijvoorbeeld de branches hieronder.

Maak gebruik van ons!

Wij hebben beschikking over de cijfers van zo’n zeshonderd (600!) branches. Neem contact met op met Jan de Groot of Kees Tebbens om voor uw bedrijf de juiste gegevens boven water te halen. 0297 - 386868

Bouw

Bouw

De bouw profiteert vooral van de toenemende vraag naar woningen, maar ook de andere segmenten binnen de branche hebben de wind weer in de zeilen. Gezien de positieve ontwikkelingen is het niet vreemd dat de meeste ondernemers in de bouw met een…
Retail

Detailhandel

Detaillisten rekenen in 2017 op een omzetstijging van gemiddeld 9,5% en een winstgroei van 7,8%. Daarmee denkt de branche het veel beter te zullen doen dan het mkb als geheel (+7,2% voor de omzet en +6,4% voor de winst). Wat betreft kansen ligt de…
Automotive

Automotive

De meeste bedrijven in de sector gaan voor 2017 uit van groei. Autobedrijven rekenen volgend jaar op een omzetgroei van 4,8% en een winststijging van 5,4%. In 2015 is de kredietwaardigheid van de branche gestegen naar 73,6% en autobedrijven hebben…
Industrie

Industrie

Industriële ondernemers gaan voor 2017 uit van een omzetstijging van 1,6% en een winsttoename van 1,2%. Industriële bedrijven verwachten daarnaast dat de investeringen in 2017 nog verder zullen toenemen, met 1,6%. Gegeven de afnemende behoefte aan…
Horeca

Horeca

Horeca verwacht sterke stijging omzet en winst voor 2017. De branche geeft aan dat de aantrekkende economie en het vermogen van henzelf om zich strategisch aan te passen, een positieve bijdrage zal leveren. Horecaondernemers zien voor 2017 vooral…
Medisch

Medisch

Voor 2017 verwachten zorgondernemers een omzetgroei van 3,3% en een winststijging van 1,9%. Verder gaan ze uit van een relatief sterke stijging van de personeelskosten met 3,4% en een lichte daling van de investeringen. Veruit de meest genoemde…
Juridische dienstverleners

Juridische dienstverleners

Juridische dienstverleners rekenen voor 2017 op een omzettoename van 4,9% en een winststijging van 1,2%. De komst van alternatieve aanbieders van juridische diensten vormt volgens de branche een van de belangrijkste bedreigingen voor de komende…
Logistiek

Logistiek

Voor 2017 verwacht de sector een omzettoename van 1,5% en een winststijging van 3,6%. Logistieke ondernemers zijn de afgelopen tijd wel iets minder gaan investeren: het investeringssaldo in de branche is gedaald van 67,9% in 2014 tot 63% vorig jaar.…