bouw

Bouw

De bouw profiteert vooral van de toenemende vraag naar woningen, maar ook de andere segmenten binnen de branche hebben de wind weer in de zeilen. Gezien de positieve ontwikkelingen is het niet vreemd dat de meeste ondernemers in de bouw met een groeiend vertrouwen naar 2017 kijken. Ze gaan ervan uit dat de omzet volgend jaar met gemiddeld 5,4% zal stijgen (versus +7,2% voor het mkb als geheel). De winst komt naar verwachting 7% hoger uit, in vergelijking met +6,4% voor het mkb.